top of page

Tijdloos Bewustzijn

Volg jouw eigen pad

Dry Woods

INZICHTRIJKE BLOGBERICHTEN

DIVERSE ONDERWERPEN VERKENNEN VOOR UW KENNIS

KWETSBAARHEID: WAT IS HET EN HOE ZET JE HET IN ALS KRACHT?Kwetsbaarheid en kwetsbaar zijn wordt nog vaak gezien als zwakte, maar is dat ook echt een valkuil? Wat is kwetsbaarheid precies en hoe kun je het als kracht inzetten?


In dit artikel ga ik wat verder op onderzoek uit over kwetsbaarheid. Ik geef je diverse voorbeelden en tips om jezelf meer kwetsbaar op te stellen. Daarnaast geef ik je de redenen waarom kwetsbaar zijn goed is.

Inhoudsopgave


 

Wat is kwetsbaarheid?

Kwetsbaarheid of kwetsbaar zijn is de mogelijke kans op beschadiging die je op kunt lopen. Het woord kwetsbaarheid wordt in de huidige maatschappij aardig verkeerd geïnterpreteerd.


We voelen ons kwetsbaar als we over onze gevoelens gaan praten, omdat we bang zijn voor beschadiging. Het gekke hieraan is dat je fysiek niet direct bedreigd wordt om beschadigd te raken, maar toch trekken we mentaal veel beschadiging aan.


Hoe komt dat? Dat ga ik je verder uitleggen in dit artikel. Kwetsbaarheid en jezelf kwetsbaar opstellen hebben wat verschillende betekenissen.


Dit artikel gaat over jezelf kwetsbaar opstellen. Echte kwetsbaarheid is acute dreiging. Bijvoorbeeld een orkaan om je heen, dan ben je kwetsbaar, want je kunt gewond raken of zelfs overlijden.


Emotionele kwetsbaarheid


Wanneer je emotioneel kwetsbaar bent, dan vind je het moeilijk om met jouw emoties om te gaan. Deze heb je niet in de hand en dat kan lijden tot veel stress en uiteindelijk een depressie.


Je bent misschien erg snel geprikkeld en je handelt vaak vanuit de verkeerde emoties waardoor je veel tegenslagen kunt ervaren waarvan je vervolgens nog emotioneler wordt.

Dit is een cirkel waar je in blijft hangen. Emotionele kwetsbaarheid dien je onder ogen te komen en op te lossen Je dient hier te leren omgaan met emoties.


Mentale kwetsbaarheid


Wanneer je mentaal kwetsbaar bent, dan kun je veel last hebben van negatieve gedachtes die niet waar zijn. Je vormt je eigen realiteit gebaseerd op angsten die je hebt.


Dingen die tegen je worden gezegd kun je zeer negatief oppakken en naar binnen trekken waardoor je misschien zelfs depressief kunt worden. Mentale kwetsbaarheid dien je onder ogen te komen en op te lossen.


Je dient te leren omgaan met jouw gedachtes en meer bewustwording te creëren over jouw gedachtepatronen.


Wat is jezelf kwetsbaar opstellen?

Als je jezelf kwetsbaar opstelt, dan vertel je alles wat er op je hart ligt. Je stelt jezelf open en je hebt niets te verbergen. Daarnaast durf je te praten over jouw minder sterke kanten, gevoelens en angsten die je ervaart in jouw leven.


Je staat in verbinding met je lichaam en je accepteert ook jouw schaduwkant die je af en toe hebt. Verstopt deze zijde niet, want deze mag er zijn en ergens is dit ook jouw kracht. Je bent oprecht en je verteld letterlijk wat er in je omgaat. Je gaat akkoord met jouw imperfectie.


Kwetsbaarheid voorbeelden


  1. Praten over jouw gevoelens

  2. Zeggen dat je iemand leuk vindt

  3. Vragen om hulp

  4. Nee durven zeggen

  5. Voor jezelf kiezen en voor jezelf opkomen

  6. Jouw verleden omarmen

  7. Jouw mening uiten

  8. Jouw schaduwzijde onder ogen komen

Oorzaken van ons negatieve beeld over kwetsbaarheid


Hoe komt het toch dat velen kwetsbaarheid zien als zwakte? Er zijn verschillende oorzaken waarom velen zichzelf niet kwetsbaar durven op te stellen. Hieronder neem ik een aantal mogelijke oorzaken met je door


Angst en schaamte


Niet kwetsbaar durven zijn komt voornamelijk voort uit diverse angsten die je hebt om bijvoorbeeld afgewezen te worden. We schamen ons voor bepaalde zaken omdat we denken niet sterk over te komen als we het uiten aan anderen.


We zijn bang voor de afkeuring en bang om uiteindelijk eenzaam en alleen te eindigen.


Kwetsbaarheid en de huidige maatschappij


Zoals de huidige maatschappij tegenwoordig wordt vormgegeven kan ook een mogelijke oorzaak zijn dat je geen kwetsbaarheid durft te tonen. De prestatiedruk is hoog en voor jouw idee moet je kunnen presteren.


Je kunt bang zijn dat je die ene baan niet krijgt of dat je misschien wel afgewezen wordt gebaseerd op jouw kennis en kunnen. Je durft je zwakheden niet meer te tonen omdat je denkt dat dit je tegen gaat houden om successen te behalen.


Gekwetst worden door partner

Misschien heb je niet zo’n fijn liefdesverleden gehad. Je kunt in een relatie hebben gezeten met iemand die je volledig vertrouwde, waar je jezelf juist heel erg kwetsbaar opstelde en alles deelde met jouw partner. Het voelde goed en vertrouwd.


Uiteindelijk ben je misschien afgewezen door je partner op een niet zo fijne manier en durf je nu jezelf niet meer kwetsbaar op te stellen.


(Jeugd) trauma’s en kwetsbaarheid


Je kunt trauma’s in het verleden hebben opgelopen. Zoals hierboven genoemd kan dat uit je liefdesverleden komen, maar het kunnen ook andere gebeurtenissen zijn geweest.


Situaties waar je jezelf kwetsbaar opstelde hebben je misschien flink laten schrikken.

Jouw hersenen hebben hierdoor een verband gelegd met jezelf kwetsbaar opstellen en tegenslagen hebben en negatieve gevoelens ervaren.


Jouw opvoedingOpvoeding kan een grote rol hebben gespeeld. Misschien is er altijd tegen je gezegd dat je jezelf sterk moest houden en niet te veel jouw emoties mag laten zien.


Je hebt jezelf in het verleden als kind vaak moeten inhouden omdat je niet boos, verdrietig of angstig mocht zijn, want dat was zwak. Elke keer als je iets hiervan toonde dan kunnen jouw ouders misschien boos op je zijn geweest.


Hierdoor hebben jouw hersenen ook een linkje gelegd met dat emoties tonen zorgt voor ruzie bijvoorbeeld.


Gevolgen en herkennen van niet kwetsbaar zijn


Wanneer je niet kwetsbaar bent of jouw kwetsbaarheid niet wil tonen dan kun je dat merken aan een aantal zaken in je leven. Je zult jezelf sneller afschermen voor de buitenwereld of juist alles zo te weten omzeilen dat je niet kwetsbaar hoeft te zijn.


Je draagt misschien een masker en een muur om je heen waardoor je niet geraakt kunt worden.


Geen kwetsbaarheid door perfectionisme en faalangst


Je bent erg perfectionistisch en je hebt daarbij misschien last van faalangst omdat je niet zwak wilt overkomen. Je bent bang om je kwetsbaarheid in te moeten als je iets fout doet. Bang voor de reactie van anderen en je keurt jezelf hiermee af.


Je wilt graag presteren en jezelf bewijzen om te laten zien hoe goed je bent, maar je mag tegen jezelf gaan zeggen dat je goed bent zoals je bent. Daar heb je niets voor nodig om dat te bewijzen.


Niet kwetsbaar door weinig zelfliefde en zelfvertrouwen

Je hebt weinig zelfliefde en zelfvertrouwen als je jezelf niet kwetsbaar durft op te stellen. Daarnaast ben je bang voor de reactie van anderen en je stopt alles binnen in jezelf weg om maar niet zwak over te komen voor de buitenwereld.


Hierdoor ben je erg streng voor jezelf en je kunt misschien nooit tevreden zijn over wie je bent en wat je doet.


Niet kwetsbaar zijn veroorzaakt slechte relaties


Je zult nooit echte hechte vriendschappen en goede relaties kunnen bouwen met mensen als jij jouw kwetsbaarheid niet in durft. De gesprekken zullen oppervlakkig blijven en er zal niet snel diepgang te vinden zijn.


Echte liefde ervaar je alleen in diepgang. Durf jezelf open te stellen voor andere mensen.


Zoeken naar verdoving


Met zoeken naar verdoving kan dit zijn op het vlak van alcohol, drugs of medicijnen. Daarnaast kun je jezelf ook verdoven door continu in afleidingen te zitten. Denk bijvoorbeeld aan het scrollen op social media of Netflix kijken.


Je zoekt continu afleiding om maar niet te hoeven voelen, want als dit wegvalt, dan blijft er een gevoel van leegte en onrust in je over.


Liegen en beschuldigen


Wanneer je echt een slechte relatie tot kwetsbaarheid hebt, dan kan het zelfs zo zijn dat je vaak liegt over zaken, omdat de waarheid jou pijn doet. Je verbergt jezelf voor de realiteit en hier wil je het liefste zo snel mogelijk van wegrennen.


Daarnaast kun je ook vaak de schuld bij andere personen neerleggen omdat je zelf niet zwak over wilt komen.


Is kwetsbaarheid een valkuil?

Kwetsbaarheid kan een valkuil voor je zijn als je niet stevig genoeg in je schoenen staat. Zelfvertrouwen en kwetsbaarheid kunnen goed samengaan. Helaas wordt kwetsbaarheid af en toe nog gezien als onzekerheid, maar dat is absoluut niet waar.


Het is eerder dat je zelfverzekerder bent als je kwetsbaarheid op de juiste manier kunt inzetten. Wanneer is kwetsbaarheid wel een valkuil?


Valkuil door jezelf te laten manipuleren


Als je niet genoeg zelfvertrouwen hebt, dan kun je jezelf gemakkelijk laten manipuleren. Dit is een grote valkuil van kwetsbaar zijn. Mensen kunnen misbruik van je maken door op jouw kwetsbaarheid in te spelen.


Je dient zelfverzekerd genoeg te zijn om jezelf niet te laten manipuleren.


Slachtofferrol en mentale problemen als valkuil


Als je jouw kwetsbaarheid op de verkeerde manier inzet, dan kun je al snel in de slachtofferrol blijven hangen. Je dient wel oplossingsgericht en positief te denken en je kwetsbaarheid te zien als mogelijkheden voor groei en niet als zaken die je tegenhouden.

Stap uit die slachtofferrol en creëer bewustwording over jouw problemen, zodat je ze op kunt lossen. Kijk er met een positieve blik naar.


Naïviteit als valkuil


Zorg er wel voor dat jouw kwetsbaarheid je niet naïef maakt. Blijf wel logisch nadenken en stap niet zomaar ergens in mee. Wees niet te goed van vertrouwen. Mensen kunnen ook misbruik maken van je kwetsbaarheid.


Zorg ervoor dat je wel altijd alert blijft en snel in kunt grijpen als er iets niet goed zit.


De redenen waarom kwetsbaar zijn goed is

Er zijn diverse redenen waarom kwetsbaar zijn goed is. Ik blijf er wel bij zeggen dat je dit op de juiste manier dient in te zetten. Je dient hiervoor zelfverzekerd genoeg te zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen.


Meer zelfliefde door kwetsbaarheid

Wanneer je jezelf kwetsbaar opstelt, dan zul je meer zelfliefde gaan ontwikkelen. Je durft jezelf in de spiegel aan te kijken en je omarmt jouw problemen. De muren die je om je heen had gebouwd breek je stukje voor stukje af.


Je komt dichter bij jouw kern. Daarnaast durf je voor jezelf te kiezen en je kwetsbaar op te stellen door ook eens nee tegen andere mensen te zeggen. Je weet dat jij belangrijk bent en dat je het verdient om gelukkig te zijn.


Zelfverzekerdheid


Kwetsbaarheid brengt meer zelfverzekerdheid met zich mee. Je hebt niets om te verbergen, omdat je hier open en eerlijk over durft te praten met andere mensen.


Je zult hierdoor zekerder in je schoenen staan en het zal je op de langere termijn niets meer uitmaken wat andere personen van jou denken, want jij weet dat je goed genoeg bent.

Er zullen altijd mensen blijven oordelen, hoe perfect je ook bent. Dus wees gewoon jezelf en verberg niets.


Ontwikkeling als persoon


Je zult enorm groeien als persoon als jij jouw kwetsbaarheid in gaat. Je kijkt namelijk al jouw problemen recht in de ogen aan en je zoekt naar oplossingen.


Daarnaast durf je daar ook nog eens open en eerlijk over te praten, waardoor je nog meer inzichten krijgt van andere mensen als ze zelf ook ver genoeg ontwikkeld zijn.


Betere relaties met mensen


De muren die je om jezelf heen had gebouwd om jezelf niet kwetsbaar op te stellen breek je allemaal af. Mensen om je heen leren de echte jij kennen.


Je staat veel meer open om gesprekken met mensen aan te gaan en als je dan praat dan kun je ook nog eens hechte banden krijgen. Daarnaast ben je open, eerlijk en je durft diepgang aan te gaan in een gesprek.


Hierdoor zul je meer vertrouwen opbouwen met mensen en daaruit kunnen hechte vriendschappen ontstaan.


Inspirator voor velen door kwetsbaarheid


Door open te praten over jezelf zul je ook nog eens vele mensen kunnen inspireren met jouw verhaal. Je hebt veel meegemaakt en daar kunnen andere mensen weer van leren.

Je durft hier over te praten en jij weet wat dit voor jou heeft gedaan, dus je zult dit vanuit eigen ervaringen kunnen vertellen aan anderen.


Kwetsbaarheid als kracht gebruiken? 10 tips!

Hoe kun je kwetsbaarheid als kracht gebruiken? Daar ga ik je hieronder 10 tips voor geven!


1. Zie schaamte als kracht


Schaamte is wat je er zelf van maakt. Schaamte is als je denkt dat het eigenlijk niet kan. Door eerst jouw gedachtepatroon te veranderen naar dat het juist goed is, zal schaamte weggaan. Zie schaamte als kracht en een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen.


Wanneer je schaamte ervaart en dat deelt met anderen, dan stel je jezelf kwetsbaar op. Je zult emoties niet naar binnen trekken maar laten stromen wat voor minder stress en meer geluk en betere relaties met mensen zorgt.


2. Stel jezelf open voor anderen


Laat jij mensen bij je binnenkomen? Het is goed om alle muurtjes om je heen weg te halen. Je zult veel meer liefde ervaren als je mensen binnen laat komen en dat wekt ook vertrouwen op bij de ander. Wees open en eerlijk.


Als je alsnog afgewezen wordt door je kwetsbaarheid, weet dan dat deze mensen zelf nog niet zo durven te leven en liever een masker dragen. Dit heeft niets met jou te maken. Misschien kun je deze mensen zelfs nog iets bijdragen door je kwetsbaarheid.


3. Stap uit je comfortzone

Door regelmatig uit je comfortzone te stappen stel je jezelf kwetsbaar op. Je durft fouten te maken waar je vervolgens weer heel veel van leert. Dit zal bijdragen aan jouw ontwikkelingsproces.


Perfectionisme en faalangst zullen verdwijnen, want jouw kijk op fouten maken is veranderd.


4. Laat alle emoties stromen


Sta jouw emoties toe. Of ze nu vervelend of fijn zijn. Laat ze lekker stromen vanuit liefde voor jezelf. Ben je boos? Wees dan even boos! Zorg ervoor dat je na 5 minuten even diep ademhaalt en jezelf afvraagt waarom je eigenlijk boos bent.


Ben je verdrietig? Huil! Laat het los, laat het stromen en verwerk het op jouw eigen tempo. Verstop je emoties niet.


5. Kwetsbaarheid en nee zeggen


Door wat vaker nee te zeggen tegen andere mensen, zul je automatisch ja zeggen tegen jezelf. Dat mag ook! Kies altijd voor jezelf, dat is niet egoïstisch. Wees niet bang voor de reactie van andere mensen. Stel jezelf kwetsbaar op en zeg wat vaker nee als je het niet wilt.


6. Kwetsbaarheid en hulp vragen

Durf om hulp te vragen als je het nodig hebt. Een nee kun je altijd krijgen vanuit iemand anders. Wees niet bang voor deze nee. Gun het jezelf om het te vragen. Misschien is het wel ja!


Als het een nee is, dan is nog niet gelijk heel de wereld verloren. 9 van de 10 keer onderbouwen mensen hun nee wel en dan kun je jezelf inleven in die persoon en begrijpen waarom hij of zij nee zegt.


Vraag genoeg rond, misschien is er wel iemand die je kan helpen en dat graag doet!


7. Voor jezelf opkomen


Kom voor jezelf op als je het ergens niet mee eens bent. Je mag voor jezelf kiezen en jezelf beschermen tegen zaken. Laat niemand zo snel over je heen lopen. Goed is goed. Geef jouw grenzen aan, wees assertief en kies voor jezelf.8. Kwetsbaar opstellen door jouw mening uiten


Je bent vrij om je mening te uiten. Doe dat wat vaker als je het ergens niet mee eens bent. Wees niet bang voor de reactie van anderen. Stel jezelf kwetsbaar op en durf de confrontatie aan te gaan als die daar is.


Onderbouw jouw mening goed en zorg er ook voor dat de andere persoon zijn of haar mening goed onderbouwd. Misschien kunnen jullie het wel van beide kanten begrijpen.

Als dat niet zo is, dan is dat ook prima. Laat elkaar dan in zijn waarde. Iedereen mag zijn of haar mening hebben. Keur het niet af.

9. Kwetsbaarheid door imperfectie

Ga akkoord met alles wat niet perfect is. Stel jezelf kwetsbaar op om ook de slechte eigenschappen van jezelf te omarmen. Kijk of je er iets mee kunt en wees daar niet te streng in voor jezelf.


Laat jouw perfectionisme los. Omarm daarnaast jouw verleden en huidige situatie. Zorg ervoor dat je neutraal naar alles kunt kijken en tot oplossingen kunt komen als die daar zijn. Doe eens lekker gek en wees jezelf!


10. Durf te dromen


Stel jezelf kwetsbaar op door groot te denken en te dromen. Alles is mogelijk als je graag genoeg wilt. Wees niet bang voor mislukking. Schrijf op wat je echt graag zou willen en maak dat dan vervolgens 10x zo groot!


Ga voor jouw droomleven en stem alles wat je doet daarop af. Past deze baan niet bij je? Zoek naar iets wat wel bij jouw dromen aansluit!

Online trainingen persoonlijke ontwikkeling


Persoonlijke ontwikkeling gaat niet vanzelf. Jezelf ontwikkelen en veranderen kan behoorlijk ingewikkeld en spannend zijn. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen en kan je samen met anderen het pad bewandelen naar vooruitgang. Een cursus persoonlijke ontwikkeling kan dan ook de steun zijn die je nodig hebt om stappen zetten naar een nog betere versie van jezelf.


Deze blog bevat één of meerdere affiliate links, meer info hierover lees je hier.


1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Comentários