top of page

Tijdloos Bewustzijn

Volg jouw eigen pad

My Items

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

De Schone Herfst

Naar deze herfst had ik ontroerd gewacht

Als naar een nacht van zwoel doorgeurde dromen:

Naar 't koele licht en naar de gouden bomen

In grauwe nevel langs de smalle gracht.


De dagen waren vreemd van vege pracht,

Een felle gloed scheen alles te doorstromen:

De bloemen baarden huivrend-zoete aromen

En wrede kleuren, bont en brandend-zacht.


En als ik trad onder het droeve woeden

Van stilte en weelde en lust de dood gewijd

Voelde ik een beven door mijn leden spoeden,


Maar ook, diep in mijn ziel die bang-verblijd

De rijkdom dronk, het mateloze bloeden

Van schrijnende angst en hete onzekerheid.

Auteur: Johan Danser

De Reiziger

De reiziger reist heen en weer

Van Amsterdam naar Wormerveer

En ook wel eens naar Krommenie

Naar Beetsterzwaag en Middellie.

Hij leest zijn krant in de coupé

En neemt altijd zijn koffer mee

Hij draagt een witte hoge boord

En als hij zit zegt hij geen woord

Hij praat nooit met een ander heer

De reiziger reist heen en weer.

Auteur: Jopie Breemer

Aan mijne vrienden

Als wij, op de weg des levens,

Aan de kant van 't stille water,

In een koele schaduw rusten;

Als de lieve zuidewindjes,

Dart'lend, door mijn lokken, spelen,

En der bloemen frisse geuren,

Door de zuiv're lucht verspreïen;

Dan gevoel ik al de wellust,

Die Natuur mij doet genieten;

Maar, hoe groot, hoe onuitsprekelijk,

Wordt die wellust, lieve vrienden,

Daar we in ons verenigd harte,

Die gevoelen en bezingen!

Auteur: Jacobus Bellamy

bottom of page