top of page

Tijdloos Bewustzijn

Volg jouw eigen pad

TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden voor Tijdloos Bewustzijn

1. Inleiding

Welkom bij Tijdloos Bewustzijn. Door gebruik te maken van onze website (www.tijdloosbewustzijn.nl) stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

 

2. Definities

  • Website: De website van Tijdloos Bewustzijn, bereikbaar via www.tijdloosbewustzijn.nl.

  • Gebruiker: Iedereen die de website bezoekt of gebruikt.

  • Diensten: Alle door Tijdloos Bewustzijn aangeboden diensten, inclusief maar niet beperkt tot nieuwsbrieven en marketingmateriaal.

 

3. Acceptatie van de Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en onze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

 

4. Gebruik van de Website

U stemt ermee in om de website te gebruiken voor legitieme doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of het gebruik en genot van de website door anderen beperkt.

 

5. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Tijdloos Bewustzijn of zijn contentleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten inzake intellectueel eigendom. U mag geen inhoud van de website kopiëren, verspreiden, wijzigen of afgeleide werken maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tijdloos Bewustzijn.

 

6. Gebruikersinhoud

Indien u inhoud indient bij onze website (bijv. reacties, feedback), verleent u Tijdloos Bewustzijn een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, distribueren en weer te geven over de hele wereld in elk medium.

 

7. Beperking van Aansprakelijkheid

Tijdloos Bewustzijn is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade door verlies van winst, gegevens of andere immateriële verliezen.

 

8. Links naar Derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden.

 

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

Tijdloos Bewustzijn behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. Door de website te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden.

 

10. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 

11. Contact Informatie

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:

bottom of page